Regulamin sklepu MMAXTREME.PL

Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.mmaxtreme.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Sklep www.mmaxtreme.pl prowadzony przez firmę:
  MMAXTREME
  Al. N.M.P 3 42-202 Częstochowa
  NIP 5732401037 Regon 361488855
 3. Adres do korespondencji:
  MMAXTREME
  Al. N.M.P 3
  42-202 Częstochowa
 4. Zakup w sklepie internetowym www.mmaxtreme.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego towaru i jego parametrów (kolor, rozmiar i.t.p.), wybór liczby towaru i kliknięcie znaku „kupuję”. Zamówienie jest złożeniem oświadczenia woli przez Klienta stanowiącym ofertę zawarcia umowy.

  Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
 3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma MMAXTREME zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
 6. Firma MMAXTREME zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.mmaxtreme.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia oferty przez Zamawiającego.
 8. Firma MMAXTREME wystawia do każdego zakupu dowód sprzedaży lub na życzenie fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 9. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową z możliwością bezpłatnego odbioru towaru w sklepie stacjonarnym (po wcześniejszym umówieniu).

Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku anulowania przez użytkownika umowy, użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów przesyłki zwrotnej towaru.
 2. W takim przypadku  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną a MMAXTREME zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta, należność za zwrócone zamówienie. Obowiązkiem użytkownika jest właściwe zapakowanie towaru, aby uniknąć jego uszkodzenia podczas transportu. W przypadku stwierdzenia, że towar był użytkowany lub jest zniszczony, mamy prawo odmowy zwrotu kosztów. W takiej sytuacji skontaktujemy się z użytkownikiem drogą e-mailową..

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek MMAXTREME.
 2. Wszystkie produkty objęte są roczną gwarancja producenta. Produkty użytkowane niestosownie z zaleceniami producenta nie są objęte gwarancją.
 3. Reklamowany towar wraz z opisem wady i dowodem zakupu prosimy o odesłanie na adres sklepu stacjonarnego. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem – koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi zamawiający.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz towaru, o ile taki jest nadal dostępny, lub jego zamiennik.W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, MMAXTREME zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 5. W sytuacji braku Zamówionego towaru, MMAXTREME informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar, o tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.

Ochrona danych osobowych / Polityka prywatności (RODO)

W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania

Mmaxtreme informuje, że:

 1. Mmaxtreme Kamila Tkacz z siedzibą w częstochowie 42-202 al N.M.P. 3 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.

 3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

a.       osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b.      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

c.       przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  - dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy;
  - a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a.       posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);

b.      zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;

c.       wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

d.      dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

e.       dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

       7. Mmaxteme nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

       8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

       9. Gdy uzna Pan/Pani, iż Mmaxtreme, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.

       11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Mmaxtreme Kamila Tkacz
al. N.M.P. 3 , 42-202 Częstochowa

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: kontakt@mmaxtreme.pl

 • poczty tradycyjnej: al. N.M.P. 3 , 42-202 Częstochowa

Sklep MMAXTREME.PL korzysta z plików cookies, czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera internauty i identyfikujących go w sieci Internet w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.Pliki cookies można wyłączyć samodzielnie poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.

 Wysyłka i płatności

 1. Towar wysyłany jest do 24h od zaksięgowania płatności, Pocztą Polską lub kurierem.
  Standardowo koszty przesyłki kurierem na terenie Polski wynoszą 13.99 zł przy przesyłce do 25 kg a w przypadku towarów ponad gabarytowych (np. worek bokserski) 55zł. W innych wypadkach koszty przesyłki ustalane są indywidualnie. 
  Koszty przesyłki mogą ulec zmianie jednak po złożeniu zamówienia cena przesyłki pozostaje bez zmian.
  Opłatę za złożone zamówienie można uiścić dokonując przedpłaty (płatność przelewem): bezpośrednio na poniższy rachunek bankowy:
  ING Bank nr rachunku:
  60 1050 1142 1000 0092 1059 1641
   MMAXTREME Al. Najświętszej Maryi Panny 3 42-202 Częstochowa
  w tytule przelewu proszę podać nr zamówienia

Menu

Szukaj

Twój koszyk

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00zł Suma

Zobacz koszyk