Prawo odstąpienia od umowy

    1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku anulowania przez użytkownika umowy, użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów przesyłki zwrotnej towaru.
    2. W takim przypadku  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną a MMAXTREME zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta, należność za zwrócone zamówienie. Obowiązkiem użytkownika jest właściwe zapakowanie towaru, aby uniknąć jego uszkodzenia podczas transportu. W przypadku stwierdzenia, że towar był użytkowany lub jest zniszczony, mamy prawo odmowy zwrotu kosztów. W takiej sytuacji skontaktujemy się z użytkownikiem drogą e-mailową..

wygodne zwroty


Menu

Szukaj

Twój koszyk

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00zł Suma

Zobacz koszyk